fbpx
×

Team

team-main

VD

Fredrik Kronqvist

Telefon: 0763-966391

Fredrik@seduna.se

team-main

Teknisk säljare

Marcus Mörner

Telefon: 0763 966314

marcus@seduna.se

team-main

Teknisk säljare

Stefan Hultenius

Telefon: 0763-966104

Sh@seduna.se

team-main

Entreprenadchef

Mikael Jacobsson

Telefon: 0763-966311

Mikael@seduna.se

team-main

Teknisk Säljare

Joachim von Elern

Telefon: 0763-966390

joachim@seduna.se

team-main

Säljchef

Johan Stein

Telefon: 0763-966901

johan@seduna.se

Gröna tak

Med vegetation på taket förvandlas en livlös takyta till en blomstrande oas med många fördelar.

 • Biologisk mångfald.
 • Sedumtak isolerar både mot värme och kyla.
 • Dagvattenflödena reduceras och fördröjs.
 • Gröna tak gör stor nytta utan att ta plats.
 • Förbättrad luftkvalitet
 • Brandgodkänd (Brandklass B2)

Gröna väggar

Gröna väggar för tillbaka naturen till staden och gör statsområden mer levande.

 • Minskar bullernivå.
 • Förebygger klotter.
 • Minskar bullernivå både inne och ute
 • Estetiskt vacker

Grön marktäckning

Seduna monterar enkelt grön marktäckning oavsett lutande ytor, mörka platser eller dålig tillförsel av vatten.

 • Underhållsfritt
 • Främjar biologisk mångfald
 • Arter med nordiskt ursprung

Service & Underhåll

Hos oss kan ni via Sedunas serviceavtal få skötsel och underhåll av ert vegetationstak. Vi ser till att sedum får den näring och skötsel som behövs. Även om ett sedumtak är underhållsfritt så är det bra att se över taket en till två gånger om året. Om man önskar ett frodigt fint tak så bör man tillföra näring en gång om året. Vi hjälper gärna till med allt detta.

Gödsling

Ett långtidsverkande gödselmedel typ NPK 11-5-18 appliceras jämnt på ytan årligen under våren (april-maj), rek dos 40gr/m2. Kraftig mosstillväxt och rödaktig sedum är tydliga tecken på näringsbrist. Övergödning kan medföra att sedumen dör. Takytor som är i skugga ska gödslas med försiktighet.

Vattning

Vid behov. Främjar sedumen vid långvarig torka.

Klippning

Sedum behöver inte klippas då de är lågväxande.

Ett urval av projekt

Antal träd (just nu)

2,096

Sedunas bidrag till Vi-skogen

Seduna bidrar med plantering av 1 träd för varje pall sedum som säljs under året.

Vi är stolta över att vara stödföretag till
Vi-skogen.