fbpx

Gröna tak

Med vegetation på taket förvandlas en livlös takyta till en blomstrande oas som ger liv åt många viktiga arter som trängts ut från staden.

 • Biologisk mångfald.
 • Sedumtak isolerar både mot värme och kyla.
 • Dagvattenflödena reduceras och fördröjs.
 • Gröna tak gör stor nytta utan att ta plats.
 • Förbättrad luftkvalitet
 • Brandgodkänd (Brandklass B2)

Gröna väggar

Gröna väggar för tillbaka naturen till staden och gör statsområden mer levande.

 • Minskar bullernivå.
 • Förebygger klotter.
 • Minskar bullernivå både inne och ute
 • Estetiskt vacker

Grön marktäckning

Seduna monterar enkelt grön marktäckning oavsett lutande ytor, mörka platser eller dålig tillförsel av vatten.

 • Underhållsfritt
 • Främjar biologisk mångfald
 • Arter med nordiskt ursprung

Service & Underhåll

Hos oss kan ni via ett serviceavtal få skötsel och underhåll av ert vegetationstak. Vi ser till att sedum får den näring och skötsel som behövs. Även om ett sedumtak är underhållsfritt är det bra att se över taket en till två gånger om året. Vill man dessutom ha ett frodigt fint tak så bör man tillföra näring en gång om året. Vi hjälper till med allt detta, allt för det skall vara så enkelt som möjligt för alla med gröna tak.

Gödsling

Ett långsiktigt gödselmedel typ NPK 11-5-18 appliceras jämnt på ytan årligen under våren (april-maj), rek dos 40gr/m2. Kraftig mosstillväxt och rödaktig sedum är bevis på näringsbrist. Övergödning kan medföra att taket dör. Takytor som är i skugga ska gödslas med försiktighet.

Vattning

Vid behov. Extra viktigt under långvarig torka. Även under våren när solen ligger på kan det vara i behov av vatten.

Klippning

Sedum ska inte klippas då de är lågväxande.

Ett urval av projekt