fbpx
×

Team

team-main

VD

Fredrik Kronqvist

Telefon: 0763-966391

Fredrik@seduna.se

team-main

Teknisk säljare

Marcus Mörner

Telefon: 0763 966314

marcus@seduna.se

team-main

Teknisk säljare

Stefan Hultenius

Telefon: 0763-966104

Sh@seduna.se

team-main

Entreprenadchef

Mikael Jacobsson

Telefon: 0763-966311

Mikael@seduna.se

team-main

Teknisk Säljare

Joachim von Elern

Telefon: 0763-966390

joachim@seduna.se

team-main

Säljchef

Johan Stein

Telefon: 0763-966901

johan@seduna.se

TRÄD GER HUNGRIGA BARN HOPP!

Trädplantering och utbildning ger utsatta människor inkomster och mat på bordet – samtidigt som klimatet blir bättre. Tack för att ni valt att stödja vår verksamhet!

När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Hur då, undrar du? Jo, träden bidrar till ökade skördar – både direkt och indirekt. Träden ger frukt, foder till djuren, ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre: Träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken.

Vi-skogen planterar träd och utbildar lokala bondegrupper i hållbart jordbruk, jämställdhet och ekonomi. Det ger utsatta människor i östra Afrika möjlighet att själva lyfta sig ur fattigdom – samtidigt som klimatet blir bättre. Vi är en svensk biståndsorganisation med över 35 års erfarenhet i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Människorna vi riktar vårt arbete mot tillhör världens mest utsatta, och är de som även drabbas mest av klimatförändringar som kraftiga regn och lång torka. Hittills har vi planterat över 128 miljoner träd och förbättrat livsvillkoren för 2,5 miljoner personer de senaste 10 åren.

Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete. Metoden kallas agroforestry. Och vi kallar agroforestry för biståndets superhjälte, eftersom metoden ger dubbel effekt: Minskad fattigdom och minskade klimatförändringar.

Vid sidan av vår huvudverksamhet driver Vi-skogen även ett klimatkompensationsprojekt i västra Kenya; Kenya Agriculture Carbon Project. I projektet får småskaliga bönder betalt för att plantera träd på sina gårdar och låta träden stå orörda under ett visst antal år. Koldioxid binds i träden, men också i kringliggande jordbruksmark. Syftet med klimatkompensationsprojektet är att bönderna ska få möjlighet att själva lyfta sig ur fattigdom samtidigt som klimatförändringar bekämpas. Men klimatkompensationen är bara en bonus för bondefamiljen – den riktiga vinsten ligger i ökade skördar, mer mat på bordet och högre inkomst. Projektet är certifierat enligt den globalt erkända standarden Verra och når ca 30 000 bönder.

Tack för att ni är med i kampen mot fattigdom och klimatförändringar!

BIDRAG TILL FN:S GLOBALA MÅL

Såhär bidrar Vi-skogen till att nå fem av FN:s globala mål för hållbar utveckling:

#1 INGEN FATTIGDOM

Böndernas inkomster ökar. Kvinnor och män får möjlighet att spara pengar som kan investeras i gården eller i barnens skolgång.

#2 INGEN HUNGER

När träd planteras bland grödor blir marken bördigare och skördarna ökar – familjerna blir både självförsörjande på mat hela året och kan sälja överskottet. Frukt och nötter från träden ger familjerna en mer näringsrik kost och bidrar till minskad undernäring.

#5 JÄMSTÄLLDHET

Bönderna utbildas i att driva gården som ett företag, där kvinnan och mannen arbetar jämställt tillsammans och tar gemensamma beslut kring investeringar och utgifter.

#13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Genom hållbart jordbruk och agroforestry ökar böndernas motståndskraft mot klimatförändringarna samtidigt som koldioxid binds i träd och mark.

#15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Böndernas hållbara odlingsmetoder och plantering av träd återställer utarmad jordbruksmark och ökar den biologiska mångfalden, samtidigt som de bidrar till att återställa ekosystem.