fbpx

Våra produkter

Gröna väggar för tillbaka naturen till staden och gör stadsområden mer levande. Några av de märkbara effekterna som medföljer gröna väggar är mindre buller, både inne och ute, och en bättre luftkvalitet. Vanligtvis kan gröna väggar monteras på alla väggtyper. En grön vägg är ett bra alternativ eller komplement till ett sedumtak. En utvändig grön vägg kommer att ge skugga från solen, och därmed minskas byggnadens energiförbrukning. En mindre vacker fasad kan få ett lyft med en grön vägg. Det finns många möjligheter när du väljer växter, de kan antingen planteras på markplan i växtbäddar eller vara fästa på själva väggen. En grön vägg som är ansluten till en planteringslåda kan vara ett bra sätt att hantera dagvatten lokalt.

Sedunas Vajersystem

Ett vajersystem används för att klätterväxter ska kunna täcka väggen. Denna typ av grön vägg används antingen för att försköna fasaden eller som en del av dagvattenhanteringen tillsammans med en planteringslåda. En mindre vacker fasad kan få ett lyft med en grön vägg. Det finns många möjligheter när du väljer växter, de kan antingen planteras på markplan i växtbäddar eller vara fästa på själva väggen.

Sedunas Flexipanel

Panelerna levereras med 90 procent täckt yta. Kunden väljer själv växter enligt smak och klimat. Väggen har ett automatiskt bevattningssystem, och underhållet utförs av olika samarbetspartners. Systemet har SMS-avisering vid driftstopp. Om flexipaneler installeras inomhus måste man ta hänsyn till behovet av ytterligare belysning.

Fördelar med gröna väggar

Estetiskt vacker

Gröna väggar framhäver byggnadens estetiska värden. En grön vägg kan med några enkla medel ge en mindre vacker fasad ett lyft.

Minskar avrinningstiden

Om det störtregnar kan gröna väggar med planteringslådor hålla stora vattenmängder. Det bidrar till att minska översvämningar på gatorna på ett platsbesparande sätt.

Ökad biologisk mångfald

En grön vägg ökar den biologiska mångfalden i städer eftersom arter som trängs ut får nya livsmiljöer. En grön väg kan ge liv och näring åt många viktiga arter som trängts ut ur staden, som t.ex. fjärilar, bin och humlor. Ett rikt insektsliv kommer även att locka flugsnappare och andra mindre fåglar.

Förbättrar lufkvaliteten

Gröna ytor är städernas lungor. Luftkvaliteten förbättras eftersom växterna binder luftburna partiklar.