fbpx

Våra produkter

Seduna – Vinner snabbt terräng på kontinenten och sprider sig även i Sverige, främst i offentliga miljöer. Sedumtaket används på många typer av byggnader, allt från skolor och industrier till bostadshus och villor. Sedumtaket är inte bara vackert, det ger även miljövinster genom att det fördröjer regnvatten så att mängden spillvatten i dagvattenledningarna minskar. Även luften blir renare genom att sedumtaket tar upp koldioxid och avger syre. Fördelarna med Sedunas sedumtak är många. Förutom att det skyddar, isolerar, så förlänger det även tätskiktets livslängd. Mattorna odlas i Sverige, så man får snabbt och enkelt ett färdigt sedumtak på plats.

Sedunas vegetationsystem

Vid lösningar som kräver extra dränering.

Systemet som appliceras på brantare taklutningar.

Vår miljövänliga naturstomme som är fullt nedbrytningsbar.

För en bredare artrikedom med flera valmöjligheter så som sedum, ört-gräs, äng, biotop. Allt för att öka variation av vegetationstyper på taket.

Ett lättare system för att hålla nere lasterna på taket men ändå få ett grönt tak.