fbpx
×

Team

team-main

VD

Fredrik Kronqvist

Telefon: 0763-966391

Fredrik@seduna.se

team-main

Teknisk säljare

Marcus Mörner

Telefon: 0763 966314

marcus@seduna.se

team-main

Teknisk säljare

Stefan Hultenius

Telefon: 0763-966104

Sh@seduna.se

team-main

Entreprenadchef

Mikael Jacobsson

Telefon: 0763-966311

Mikael@seduna.se

team-main

Teknisk Säljare

Joachim von Elern

Telefon: 0763-966390

joachim@seduna.se

team-main

Säljchef

Johan Stein

Telefon: 0763-966901

johan@seduna.se

Våra produkter

Seduna – Vinner snabbt terräng på kontinenten och sprider sig även i Sverige, främst i offentliga miljöer. Sedumtaket används på många typer av byggnader, allt från skolor och industrier till bostadshus och villor. Sedumtaket är inte bara vackert, det ger även miljövinster genom att det fördröjer regnvatten så att mängden spillvatten i dagvattenledningarna minskar. Även luften blir renare genom att sedumtaket tar upp koldioxid och avger syre. Fördelarna med Sedunas sedumtak är många. Förutom att det skyddar, isolerar, så förlänger det även tätskiktets livslängd. Mattorna odlas i Sverige, så man får snabbt och enkelt ett färdigt sedumtak på plats. Seduna har även sedummatta med biokol.

Sedunas vegetationsystem

Vid lösningar som kräver extra dränering.

Systemet som appliceras på brantare taklutningar.

Vår miljövänliga naturstomme som är fullt nedbrytningsbar.

För en bredare artrikedom med flera valmöjligheter så som sedum, ört-gräs, äng, biotop. Allt för att öka variation av vegetationstyper på taket.