fbpx

Våra produkter

Seduna erbjuder ett sortiment med olika gröna mattor för olika användningsområden. Seduna kan enkelt montera sina mattor oavsett om du har en problematisk sluttning, en mörk plats där det växer dåligt eller problem med ett vattenflöde.

Sedunas sedummattor

Du kan enkelt klä in din omgivning med levande och miljövänliga sedummattor. Främst används mattorna på tak, men de kan också läggas på marken, på sluttningar, i rabatter eller ovanpå en mur.

Sedunas strandmattor

I naturen fungerar växter längs stranden som skydd mot erosion, och strandmattor har samma effekt. Strandmattor fungerar bra i övergången mellan land och vatten, och de bidrar till att rensa regnvatten genom att hålla kvar olika partiklar och näringsämnen. Detta förhindrar algblomning och bidrar till ökad biologisk mångfald.

Sedunas mossmattor

Mossmattor är en spännande lösning på utmaningen med fuktiga och mörka platser. De kan läggas i trädgårdar, längs vägar eller på tak. Den vackra, mörkgröna färgen förblir lika fin under hela året. Mossväggar kräver bevattning eftersom regnvattnet inte räcker till. Mossmattorna innehåller en blandning av olika mossor. Det är klimatet som styr vilka arter som kommer att dominera, och därför kan mattorna förändras över tid.

Sedunas ljungmattor

Ge naturen hjälp på traven med att återhämta sig efter ett ingrepp. Genom att rulla ut färdiga mattor med ljung kan du få det fint runt stugan igen – utan att behöva vänta. Ljungmattorna är skurna på ett sätt så att de inte medför ytterligare ingrepp i naturen. Mattorna kan även användas på tak. Ljungmattor kan enkelt installeras på redan befintlig skogsmark, lera eller sten. Geotextilier läggs på botten under ett jordlager och ljungmattan. Mattorna består av blåbär, tranbär, kråkbär, ljung, mossa och lavar.